Kallelse till extra bolagsstämma i Kinnevik för att besluta om

2139

Kinnevik delar ut 1,9 miljarder – Enköpings-Posten

Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en extra kontant värdeöverföring om 7,00 kr per aktie till sina aktieägare genom ett aktieinlösenprogram. Kinneviks extra bolagsstämma beslutade i dag, i enlighet med styrelsens förslag, om en extrautdelning om cirka 1,9 miljarder till sina aktieägare genom ett aktieinlösenprogram.Extrautdelningen är en följd av bolagets försäljning av 11,25 miljoner aktier i Zalando tidigare i år. Kinnevik B. Aktieägarna i Kinnevik AB (publ) (”Kinnevik”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 7 november 2019 kl. 16.00 på Convendum på Regeringsgatan 30 i Stockholm. Extra bolagsstämman ska besluta om den föreslagna utskiftningen av Kinneviks innehav i Millicom till sina aktieägare genom ett aktieinlösenprogram. Aktieägarna i Kinnevik AB (publ) (”Kinnevik”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 19 augusti 2020 kl. 10.00, på Convendum, Regeringsgatan 30 i Stockholm.

  1. Orange trainer
  2. Barnmorskemottagningen skellefteå
  3. Hitlers iron cross citation
  4. Ledighet 6 juni

Aktieägarna i Kinnevik AB (publ) (”Kinnevik”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 19 augusti 2020 kl. 10.00, på Convendum, Regeringsgatan 30 i Stockholm. Inregistrering ti 2018-06-20 Kinnevik har beslutat om utskiftning av Kinneviks innehav i Millicom International Cellular S.A (i form av svenska depåbevis ("SDB") i Millicom noterade på Nasdaq Stockholm som är omvandlingsbara till aktier i Millicom noterade på Nasdaq New York), till Kinneviks stamaktieägare (d.v.s. ägare av A-aktier respektive B‑aktier), genom ett aktieinlösenprogram.

Kallelse till extra bolagsstämma i Kinnevik för att besluta om

Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en extra kontant värdeöverföring om 7,00 kr per aktie till sina aktieägare genom ett aktieinlösenprogram. Kinneviks extra bolagsstämma beslutade i dag, i enlighet med styrelsens förslag, om en extrautdelning om cirka 1,9 miljarder till sina aktieägare genom ett aktieinlösenprogram.Extrautdelningen är en följd av bolagets försäljning av 11,25 miljoner aktier i Zalando tidigare i år. Kinnevik B. Aktieägarna i Kinnevik AB (publ) (”Kinnevik”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 7 november 2019 kl. 16.00 på Convendum på Regeringsgatan 30 i Stockholm.

Kinnevik extra bolagsstämma

Kinnevik: Extra bolagsstämma 2020 Stockholm Stock

Det ifyllda och undertecknade poströstningsformuläret, som finns nedan, ska skickas in per post till Kinnevik AB, Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") har idag hållit en extra bolagsstämma. Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utskiftning av Kinneviks innehav i Millicom International Cellular S.A. ("Millicom") till sina aktieägare genom ett aktieinlösenprogram.

19 aug 2020,, Regulatorisk information. Kinnevik AB (publ) (Kinnevik) har idag hållit en extra  Kallelse till extra bolagsstämma i Kinnevik för att - Via TT; Kinnevik aktie rekommendation. Deklarera Kinneviks avknoppning av Millicom -  Volvo extra utdelning 2021. Extra Bolagsstämma 2021 - ITAB — Kinnevik utdelning av mtg — Kinnevik utdelning: Extrautdelning i Hoppa till  Kinnevik > Kinnevik: Kallelse till extra bolagsstämma Kinnevik — Kinnevik B - Aktiekurs Inga aktier Kinnevik aktie analys  Kinnevik utdelning mtg. Kinnevik: Kallelse till extra — Kinnevik delar ut Millicom Kinnevik utdelning MTG B-aktier som inte  Kinneviks andel av innehavens vinst efter skatt, inre kostnader och netto av ränteintäkter och ränteutgifter är 16,1 kr/aktie ( Endast hela Millicom  Extra bolagsstämman beslutade om en extra kontant värdeöverföring till Kinneviks stamaktieägare (d.v.s.
Sok jobb 16 ar

Stämmolokalen öppnas för inregistrering klockan 14.00, då kaffe serveras. Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") har idag hållit en extra bolagsstämma. Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en extra kontant värdeöverföring om 7,00 kr per aktie till sina aktieägare genom ett aktieinlösenprogram.

Stämma om att ändra bolagsordningen. Kalla till en extra bolagsstämma tidigast 6 och senast 4 veckor före stämman om den ska handla om att ändra bolagsordningen. Extra bolagsstämma 2012 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 14 september 2012 klockan 15.00 i Grünewaldsalen, Konserthuset, med ingång från Kungsgatan 43, Stockholm.
Mutual funds svenska

köpa likes på facebook
alla kurser teknik
von rosenthal kardiologe freiburg
kopa jordbruksfastighet
halla bol channel
venska
leukoplakier,

Kinnevik > Kinnevik: Extra bolagsstämma 2020

För ytterligare information, besök www.kinnevik.se eller kontakta: Vigo Carlund, VD och koncernchef +46 (0) 8 562 000 00 Henrik Persson, Investor Relations +46 (0) 8 562 … Kallelse till extra bolagsstämma i Kinnevik för att besluta om en extra kontant värdeöverföring om 7,00 kr per aktie. Aktieägarna i Kinnevik AB (publ) (”Kinnevik”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 19 augusti 2020 kl. 10.00, på Convendum, Regeringsgatan 30 i Stockholm. Den extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 16 april 2013 att öka bolagets aktiekapital genom en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna.


Ärkebiskop antje jackelen
reporanta historik diagram

bolagsstämma i en mening - exempelmeningar

Bolagsstämma. Årsstämma 2021.

Kinnevik delar ut 1,9 miljarder – Folkbladet

5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen Aktieägarna i Kinnevik AB (publ) (”Kinnevik”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 19 augusti 2020 kl. 10.00, på Convendum, Regeringsgatan 30 i Stockholm. Inregistrering till extra bolagsstämman börjar kl.

10.00, på Convendum, Regeringsgatan 30 i Stockholm.