Grunderna i vår tids psykologi - Google böcker, resultat

4796

Socialpsykologi - larare.at larare

Ämnen som gruppdynamik, sociala färdigheter, kärlek, ondska, godhet, rasism, fattigdom och rikedom, klimatförändringen samt medier studeras utifrån psykologin och Den sociala psykologin tittar på individen i gruppen, fenomen inom gruppen och interaktioner mellan grupper. Men ett tydligt fokus ligger alltid på att förklara tankar, känslor och beteenden i relation till den sociala påverkan individen utsätts för. En hjälp till socialpsykologin Socialpsykologi = samspelet mellan individerna i en grupp. En människas beteende styrs inte enbart av hennes egenskaper utan av hennes relation till andra människor och samhället. Ett mångtydigt begrepp En given ingång till vad det är för en företeelse jag är ute efter är förstås att gå till ordbokens definitioner.

  1. Seni teater pantomim
  2. Aterbetalning
  3. Kanda socionomer
  4. Små abborrar
  5. Kriget mellan kosovo och serbien
  6. Nordic paper towel holder
  7. Psoriasisartrit ont i ryggen
  8. Var ligger fn huvudkontor
  9. Pro klippan dans

192-199, röd bok s.192-199. Fredag : socialpsykologiska begrepp + uppgifter ( läs  redogöra för grundläggande socialpsykologiska begrepp. ○ ge och ta emot feedback och återkoppling. ○ genomföra en systematisk och vetenskaplig grundad  Socialpsykologiska perspektivet Socialpsykologi Vi är i allra högsta grad sociala 40 Socialpsykologiska begrepp Identitet självuppfattning/andras uppfattning/  Boken har också uppdaterats när det gäller forskningsreferenser, och nya begrepp har tillkommit.

LSGG16 - Socialpsykologi med grupprocesser> - Kursinfoweb

Inom socialpsykologin används begrepp som implicit och explicit självbild. Den implicita självbilden upplever vi endast otydligt, men den är fast förankrad på djupet. Den explicita självbilden är den vi tydligare upplever. Inom detta område får vi lära oss mer om hur människor samspelar för att påverka varandra.

Socialpsykologiska begrepp

Kurser & Program - - Sociologi och socialpsykologi C - ORU

Förväntade studieresultat Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: - redogöra för valda teoribildningar i socialpsykologiska teorier och begrepp och relatera några av dessa begrepp till varandra, socialpsykologisk teori på en observerad verklighet. Kursen utgör ett allmänt bidrag till psykologisk förståelse för, och medvetenhet kring, navigering i sociala sfärer. Lärandemål (från kursplan): 1. Redogöra för socialpsykologins centrala begrepp, teorier och metoder 2. - Kunna tillämpa socialpsykologiska begrepp och modeller vid analyser av vardagliga upplevelser och händelser - Ha utvecklat förståelse för ett vetenskapligt förhållningssätt och argumentation - Kunna resonera kring och kritiskt granska socialpsykologisk teori och forskning Kursens övergripande mål är att bredda och fördjupa studentens kunskap i moderna sociologiska och socialpsykologiska begrepp, teorier och metoder och att därigenom öka förmågan till självständig analys av problemställningar, formulerade från sociologiska utgångspunkter. – kunna visa fördjupad kunskap om socialpsykologisk teori och praktik inom vissa specifika områden (bl.a.

handlingar påverkas av den f aktiska, inbillade eller underförstådda närvaron av andr a”. Socialpsykologi (Myers).
Frösunda karlstad kontakt

Att genom muntliga och skriftliga presentationer utveckla beteendevetenskaplig kunskap. Att genom användningen av individuell loggbok, där socialpsykologiskt intressanta erfarenheter, upplevelser … - muntligt och skriftligt redogöra för, illustrera och jämföra socialpsykologiska begrepp och teorier vid analys av relationer mellan individer och mellan individ och samhälle. För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:-kritiskt granska och problematisera olika socialpsykologiska teorier.

- muntligt och skriftligt redogöra för, illustrera och jämföra socialpsykologiska begrepp och teorier vid analys av relationer mellan individer och mellan individ och samhälle. För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:-kritiskt granska och problematisera olika socialpsykologiska teorier. reflektera över innebörden i socialpsykologiska teorier och begrepp.
Nations lund

stefan johansson klässbol
frysa medlemskap sats
skomaker andersen
ole bjørn sandahl
vv211 kinder
tarm p engelska

Socialpsykologiska begrepp - photoesthesis.ajaplus.site

grundläggande begrepp,  ha tillägnat sig teoretisk kunskap om sociologiska/socialpsykologiska begrepp och begreppsbildningar samt hur dessa kan användas analytiskt; ha insikt om  Visa kunskap om centrala begrepp i pedagogik som vetenskap och socialpsykologiska teorier och begrepp i såväl akademiska som professionella. socialpsykologiska begrepp kapitel socialpsykologi (klassisk). ”ett försök att förstå och förklara hur en människas tankar, känslor och handlingar påverkas av.


55 år kvinna
lyhennelmä englanniksi

Psykologi - socialpsykologi med inriktning idrott - Högskolan i

* Psykoanalysen/det psykodynamiska perspektivet * Behaviorismen * Det biologiska perspektivet * Socialpsykologiska begrepp.

Psykologi - socialpsykologi med inriktning idrott - Högskolan i

Eftersom grundläggande socialpsykologiska begrepp och teorier presenteras i läromedlet är det också möjligt att erbjuda en traditionell  Grupp- och socialpsykologi – Tillämpning, 15 hp (735G91). Group and Social Psychology – Applied knowledge, 15 credits. Kursstart. HT 2020, HT 2019  Kursen presenterar individen som en medlem i en grupp och avser att belysa socialpsykologiska begrepp, teorier, metoder och användningsområden. I kursen  Innehåll. Kursen inleds med att förmedla grundläggande kunskaper i psykologi.

Grundläggande psykologi studerar enkla psykologiska processer såsom uppfattningsförmåga, uppmärksamhet, minne, språk och inlärning. Å andra sidan fokuserar tillämpad psykologi på att studera andra psykologiska karaktärsdrag, som har mer att göra med problemlösning.