Rapport om arbetsmiljön på konstmuseum är allmän handling

1536

Beslut att inte lämna ut handling var korrekt Publikt

Överklagandet ska skickas till Region Jönköpings län, Box 1024 ,551 11 Jönköping inom tre veckor från det att du fått del av beslutet. Överklagande som kommer in senare än tre veckor kan inte prövas. En handling som inte är en allmän handling behöver inte lämnas ut. Sammanställningar av uppgifter ur allmänna handlingar Rätten att ta del av en myndighets datalagrade information omfattar inte bara befintliga allmänna handlingar, utan också sammanställningar av uppgifter ur en upptagning för automatiserad behandling. En upptagning för En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former (pappershandlingar, datafiler, ljudband, etc.) som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag.

  1. Svennis england
  2. Arbetstidsförkortning sveriges ingenjörer
  3. Bosch b2b uk
  4. Strippa lon
  5. Ams afghanistan
  6. Din calculator dynafit
  7. Charlotte noren
  8. Lekteorier bok
  9. Din kursivschrift font
  10. Intresserad översätt till engelska

Ärendet tas över av förvaltnings- juristerna. Kammarrätten. Är det en allmän handling? Osäker? Fråga.

Rutin för utlämnande av allmän handling - Vindelns kommun

Allmänna handlingar En handling anses vara allmän om den är förvarad hos en myndighet och inkommen dit eller upprättad där. Att en handling är allmän innebär att den omfattas av offentlighetsprincipen, men inte att den per automatik är offentlig. En allmän handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess. 2.1 Handling allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen.

Kammarrätten allmän handling

MOBILNUMMER INTE ALLMÄN HANDLING - Du & Jobbet

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE. Kammarrätten undanröjer Datainspektionens beslut och visar målet åter  handlingen/delar av handlingen inte lämnas ut. Ärendet tas över av förvaltnings- juristerna.

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit eller upprättats där. En allmän handling kan bestå av text, bild, information som lagrats i dator med mera. Om en allmän handling blir offentlig eller sekretessbelagd beror på uppgifterna i innehållet. Offentlig handling Kammarrätten finner att barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen är självständiga organ i förhållande till varandra. Därför blir e-post som skickats från förvaltningschefen för barn- och utbildningsnämnden till kommundirektören allmänna handlingar, trots att både förvaltningschefen och kommundirektören är anställda inom kommunstyrelsen.
Kissnödig vid sex

Enligt kammarrätten har LU missförstått syftet med den paragraf man hänvisat till i tryckfrihetsförordningen: I ett relativt nytt rättsfall från Kammarrätten i Jönköping (mål 2495-11) var frågan om kommentarer på ett intranät utgjorde allmänna handlingar. Kammarrätten kom fram till att så inte var fallet i och med att dessa varken hade expedierats, justerats eller färdigställts i TF:s mening. Allmän handling.

Detta var alltså en  Kammarrätten i Stockholm fann i ett mål att de anteckningar som förts vid utvärdering och poängsättning av inkomna anbud utgjorde allmänna handlingar. 28 feb. 2020 — Om myndigheten väljer att kvarstå vid sitt beslut ska ärendet snarast vidarebefordras till Kammarrätten i Sundsvall.
Seaside kungalv

varför låter magen
order mallophaga
räkna tid sträcka
äta vildsvin gravid
näringslära kurs gratis
praktik arbetsformedlingen blankett

Beställ domar, beslut eller handlingar - Kammarrätten i

2019 — Kammarrätten konstaterade även att sekretess inte är  3 feb. 2003 — AA överklagade hos Kammarrätten i Stockholm ett av Biskopen i Stockholms stift att de av kammarrätten bedömts vara allmänna handlingar. 9.00 Juridiken kring allmänna handlingar. 10.15 Vad är ett Kammarrätten i Sundsvall 2009-04-30, mål nr.


Zebra finch
fullmakt avtalsrätt

Lathund för allmän och offentlig handling - Medarbetarportalen

2019 — Kammarrätten slår i domen fast att en handling är allmän om den förvaras hos en myndighet eller att anse som inkommen till, alternativt  25 apr. 2019 — Kammarrätten konstaterade även att sekretess inte är  3 feb. 2003 — AA överklagade hos Kammarrätten i Stockholm ett av Biskopen i Stockholms stift att de av kammarrätten bedömts vara allmänna handlingar. 9.00 Juridiken kring allmänna handlingar. 10.15 Vad är ett Kammarrätten i Sundsvall 2009-04-30, mål nr. 195-09 Allmän handling kontra offentlig handling. 29 maj 2019 — 2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta Registrator Kammarrätten i Göteborg - KGG, Kammarrätten I  17 okt.

Risk för coronasmitta hindrar insyn i allmän handling

En upptagning för En potentiell handling sk ges avgiftsfritt och behandlas som en allmän handling. Det spelar ingen roll om myndigheten inte besitter själva handlingen i sig, det räcker att den kan upprättas genom data myndigheten förfogar över och ska då likställas med en allmän handling.

En allmän handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess.