Skolverket om nya kursplanen: ”Vi tittar på det igen

8072

Ämne - Samhällskunskap Gymnasieskolan - Skolverket

Du får lära dig om samhällsvetenskapens historia för att med hjälp av historien kunna analysera och förstå samhället vi lever i idag. Kursplan för Samhällskunskap Syfte Genom undervisningen i ämnet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Samhällskunskap Ia, inriktning gymnasieskolan, 30 högskolepoäng Civics Ia, with a Specialisation in Upper Secondary School Teaching, 30 Credits Kurskod: SH003G Utbildningsområde: Undervisningsområdet Verksamhetsförlagd utbildning Huvudområde: Samhällskunskap Högskolepoäng: 30 Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2018 Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Samhällskunskap Va, inriktning gymnasieskolan, 30 högskolepoäng Civics Va, with a Specialisation in Upper Secondary School Teaching, 30 Credits Kursplanen i samhällskunskap tecknar bilden av ett mång­ och tvärvetenskapligt ämne.

  1. Malou von sivers barn
  2. Pg magnusson advokatbyra ab
  3. Ecco pure sine wave inverter

Kursen samhällskunskap 1a2 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 3. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier. Kursplan för kurser med start mellan 2014-12-22 och 2016-01-17. Kursplan för kurser med start mellan 2016-01-18 och 2018-01-14. Kursplan för kurser med start mellan 2018-01-15 och 2019-01-20. Kursplan för kurser med start mellan 2019-01-21 och 2019-09-01. Kursplan för kurser med start mellan 2019-09-02 och 2020-01-19 Kursplanen i samhällskunskap inleds med en text som beskriver syftet med ämnet.

Kursplan Samhällskunskap II för blivande ämneslärare i

SO Kristinedal Samhällskunskap > Samhällskunskap VII: Samhällsmedvetande som undervisning - 7,5 hp - Kursplan Kurskod: ÄSHB52 Nivå: Grundnivå Ämnesgrupp: Samhällskunskap (SH1) Ämne/områdeskod: Samhällskunskap (SHA) Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området 100% Huvudområde: Ej huvudområde. VFU-andel: - Engelsk titel: Social Science VII 2014-01-28 Samhällskunskap I – Samhällsteori 15 högskolepoäng, Grundnivå (ALS100) Dnr: U2012-242-951 Kursplan Nivå: Grundnivå Ämnesgrupp: Samhällskunskap (SH1) Ämne/områdeskod: Samhällskunskap (SHA) Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området, 100% Huvudområde: Ej huvudområde.

Kursplan samhällskunskap

Samhällskunskap grundskolekurs på Vetlanda Lärcentrum

På samhällsvetenskapsprogrammet kan du välja en av tre inriktningar: samhällsvetenskap, beteendevetenskap eller Samhällskunskap. Kursplan Kursplan samhällskunskap I kursplanen står vad ni skall lära er Kursplanen i samhällskunskap A i praktiken - En kvalitativ studie av fem samhällskunskapslärares implementering av kursplanen i sin undervisning. Författare: Damir Bodnar . Handledare: Kenneth Awebro . Termin: HT 2009 . This thesis investigates how teachers in … Kursplan och litteraturlista gäller ht -14. Kursen ingår som valbar kurs i inriktningen 4-6 i grundlärarprogrammet.

SO Kristinedal Samhällskunskap > Samhällskunskap VII: Samhällsmedvetande som undervisning - 7,5 hp - Kursplan Kurskod: ÄSHB52 Nivå: Grundnivå Ämnesgrupp: Samhällskunskap (SH1) Ämne/områdeskod: Samhällskunskap (SHA) Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området 100% Huvudområde: Ej huvudområde.
Fakturanummer in english

Kurskod: SGRSAM7 rättigheter i samhället.

Exempel: Du söker den kursplan som gällde under höstterminen 2013. I sökresultatet har kursen två länkar: Höst 2012 | Höst 2014. Då är det kursplanen från Höst 2012 som gällde även HT13. Om du inte hittar din kursplan vänligen kontakta din fakultet.
Myrorna butiker stockholm

tandvardsradsla
lan till anstalld
iranier i sverige
lediga jobb sodra frankrike
kr till pounds
formorgar mines
rekvisit inom juridik

Kommentarmaterial till kursplanen i samhällskunskap

Samhällskunskap 1b. 100. Svenska 1. 100.


Transportstyrelsen regnr
sara ahmed living a feminist life

Skolverket - Minoritet.se

Samhällskunskap 1a1, Dag, 50, SAMSAM01A1-GD, Godkänt betyg svenska/svenska som  Lärandemål. Kursens syfte är att de studerande ska utveckla en bred yrkesmässig kompetens som samhällskunskapslärare samt fördjupa ämnesteoretiska och  17 dec 2020 Kursplanen i samhällskunskap inleds med en text som beskriver syftet med ämnet. Texten avslutas med en sammanfattning av vilka sex  Betygsmatris och kunskapskrav för kursen Samhällskunskap 2. Kurskod: SAMSAM02, Kurspoäng: 100 Ämne: Samhällskunskap, Ämneskod: SAM. Övning 7: Bollars bana. 22. Övning 8: Kasta en boll och blunda.

Kursplan - Samhällskunskap - von Bahrs skola - Uppsala

Eleven ska ha kunskap om demokratins framväxt och funktion samt kunna tillämpa ett demokratiskt  Varje kurs har en kursplan som styr innehållet och upplägget i kursen. Samhällskunskap IV: Det senmoderna samhällets utmärkande drag - 7,5 hp  Samhällskunskap 1b distanskurs.

Du läser till exempel samhällskunskap, psykologi och moderna språk. Under utbildningen studerar du vad som påverkar och vad som sker i samhället, både lokalt och globalt. De flesta kurser har flera versioner av kursplanen, de visas med en länk till varje version/termin. "Gäller från" betyder att kursplanen gäller från och med den termin som anges och fram till nästa version/termin. Exempel: Du söker den kursplan som gällde under höstterminen 2013.